Bigbang

  • 微信号:Bigbang_Family
  • 主体:温州微店网络科技有限公司
  • 更新:2021-03-03
  • 标签:
  • 官网:

微信扫一扫,关注"Bigbang"

Bigbang

Bigbang微信公众号

Bigbang微信公众号,Bigbang粉丝家园。BIGBANG组合成员:GD-权志龙(G-Dragon)、TOP-崔胜铉、太阳-东永裴、大声-姜大声、胜利-李胜贤。2006年8月19日,韩国组合以五人组形式在YG Family世界巡回演唱会首尔站上正式出道。